Side Müzesi

Side Müzesi

Müzede Hellenistik, Roma ve Bizans devirlerine tarihlenen silah kabartmaları, yazıtlar, Eski Yunan orijinallerinin kopyası olan Roma devri heykelleri, torsolar, lahitler, portreler, ostotekler, amforalar, sunaklar, mezar stelleri, sütun başlıkları ve sütun kaideleri sergileniyor.

Side Müzesi, Side antik kentinin Roma Devri'ne tarihlenen agorasının karşısındaki 5.–6. yüzyıldan kalma antik agoranın hamamında faaliyet gösteriyor. Müzede sergilenen eserlerin büyük bir bölümü, 1947–1967 arasında Prof. Dr. Arif Müfid Mansel tarafından Side antik kentinde yapılan kazılarda çıkarılan buluntulardan oluşuyor.

Copyright 2016 Horus Paradise Luxury Resort Hotel - Tüm Hakkı Saklıdır